Dlaczego w pomieszczeniu powinna być wentylacja

W pomieszczeniu kuchni i łazienki powinna być wentylacja ze użytkowych i bezpieczeństwa

W nawiązaniu do pytania odnośnie wykonania otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu kuchni i łazienki w tym pomieszczeniu przewody kominowe podlegają okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu sprawności technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.nr.89 poz.414/ z późniejszymi zmianami oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Wymagania dotyczące wentylacji kuchni i łazienki są określane między innymi przez przepisy prawa budowlanego, rozporządzenia, polskie normy oraz przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Istnieje kilka podstawowych aktów prawnych, na których można się oprzeć w kwestii wykonania wentylacji.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wentylacja pomieszczeń, w tym kuchni i łazienki, podlega określonym wymaganiom. Przepisy te określają zasady projektowania, wykonania i eksploatacji budynków. Wentylacja jest uwzględniana jako jeden z elementów wpływających na higienę, zdrowie i komfort użytkowników.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju: Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa wymagania techniczne dotyczące wentylacji. Rozporządzenie to zawiera przepisy dotyczące wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i innych pomieszczeń.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa wymagania użytkowania pomieszczeń.

4. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne: W przypadku wentylacji w obiektach gastronomicznych, takich jak restauracje czy stołówki, obowiązują również przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Są one określane przez Państwową Inspekcję Sanitarną i dotyczą m.in. wymagań dotyczących wentylacji, jakości powietrza i ochrony zdrowia pracowników oraz klientów.

Budynki i ich pomieszczenia powinny być użytkowane zgodnie z literą prawa i zapewniać bezpieczeństwo mienia i wszystkich użytkowników budynku.

Ich użytkowanie powinno być zgodne między innymi z:

Dz. U. Nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Paragraf 150, 93, 75, 51, 155, 266, 267) z późniejszymi zmianami oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Paragraf 16, 19, 20, 21, 22) z późniejszymi zmianami oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Jednocześnie przypominam iż wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie Art. 70 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.89 poz.414/ z późniejszymi zmianami powinno nastąpić bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.