Art. 62
- Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu techniczej sprawności: c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i, wentylacyjnych) Więcej...
LOREM IPSUM 2
- 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 3
- 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 4
- 4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 5
- 5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 6
- 6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 7
- 7 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 8
- 8 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
LOREM IPSUM 9
- 9 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque sed orci a tincidunt. Więcej...
Copyrights © 2017 by
-
- - -